Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Publicaţii

     
Publicaţii 2015    

BAROMETRUL COMUNITĂŢII LOCALE. MUNICIPIUL ALBA IULIA 2015, Cluj-Napoca: Limes, 200 pg.

Membrii ai CCS care publică în volum : Lucian Marina, Mihai Pascaru, Nicuşor Moldovan, Andreea Muntean, Rodica Stânea, Liliana Ionaş, Vlad Millea, Alin Tomuş, Rareş Făcăleţ.

 

 

  

 

Publicaţii 2014    

BAROMETRUL COMUNITĂŢII LOCALE. MUNICIPIUL ALBA IULIA 2014, Cluj-Napoca: Limes, 100 pg.

Membrii ai CCS care au publicat în volum : Lucian Marina, Mihai Pascaru, Nicuşor Moldovan, Andreea Muntean, Rodica Stânea, Liliana Ionaş, Vlad Millea.

   

 

 


 

 

Publicaţii 2013    
 

În OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 250 pg.

Membrii ai CCS care au publicat în volum : Lucian Marina, Mihai Pascaru, Călina Ana Buţiu, Rodica Stânea, Vlad Millea.


 

 

 


 

 

Publicaţii 2012    

În THE FEELING OF SAFETY AMONG THE CITIZENS OF CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES IN THE YEARS 1971-1981. COLLECTION OF STUDIES, Poznan: Esus, 30 pg.

Membrii ai CCS care au publicat în volum: Lucian Marina, Rodica Stânea, Liliana Ionaş.

 

 

 


 

 

 Publicaţii 2011    

DEZVOLTARE SOCIALĂ ŞI INTELIGENŢĂ TERITORIALĂ. ABORDĂRI PLURIDISCIPLINARE, Alba Iulia : Aeternitas, 192pg.

Membrii ai CCS care au publicat în volum: Mihai Pascaru, Lucian Marina, Călina Ana Buţiu, Vlad Millea, Angela Bara, Petronela Talpaş, Liliana Ionaş, Claudiu Ştefani, Rodica Stânea.

   
 
   

 

STUDII DE SOCIOLOGIE URBANĂ. CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIOLOGICE ALBA IULIA, Alba Iulia : Aeternitas, 200pg.

Membrii ai CCS care au publicat în volum: Lucian Marina, Andreea Muntean, Vlad Millea