Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Ce este Barometrul Comunităţii Locale

 

     BAROMETRUL COMUNITĂŢII  LOCALE (BCL) este un program de analiză şi suport pentru dezvoltarea locală a comunităţii ALBA IULIA. Barometrul comunităţii locale reprezintă un complex de activităţi de cercetare, de diseminare a rezultatelor lor şi de forme de stimulare a participării civice în Alba Iulia care se desfăşoară conform Protocolului de colaborare nr. 64655/02.09.2014 dintre Universitatea „1 Decembrie 1918" şi Municipiul Alba Iulia. În momentul de faţă protocolul prevede ca aceste activităţi să se realizeze din 2014 până în 2017.

 

     Protocolul de colaborare pe baza căruia se desfăşoară Barometrul Comunităţii Locale stabileşte că anual vor fi culese date pe baza metodologiei propuse de Centrul de Cercetări Sociologice de la 800 de persoane din Alba Iulia sau implicate în dezvoltarea locală din Alba Iulia. Persoanele care fac parte din eşantionul de 800 de persoane[1]  sunt alese după criterii de regulă aleatorii care să susţină reprezentativitatea statistică sau socială.

 

     În 2014 au fost astfel  realizate 3 cercetări distincte subsumate cercetării generale a BCL 2014: barometrul cetăţenilor pe 602 cetăţeni cu vârsta cuprinsă între 18 şi 80 de ani; barometrul asociaţiilor de proprietari pe 109 reprezentanţi ai Asociaţiilor de Proprietari din Alba Iulia şi barometrul elevilor, pe 190 elevi de liceu de clasele a XI-a şi a XII-a. Rezultatele acestor cercetări au fost diseminate public sub forma unor rapoarte şi a unei cărţi. În cadrul unei şedinţe de Consiliu Local a fost de asemenea realizată o prezentare a rezultatelor cercetării pe 2014. Cartea care a prezentat în formă compactă rezultatele cercetării pe 2014 a stârnit de asemenea ecouri în presa regională şi locală.

 

     Universitatea pune de asemenea la dispoziţie  cu titlu gratuit spaţii unde se introduc şi analizează datele precum şi logistica aferentă. Primăria contribuie anual cu 80.000 de lei pentru susţinerea Barometrului Comunităţii Locale. De asemenea dat fiind specificul cercetării, cadrele didactice, membre ale Centrului de Cercetare Sociologică şi studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi aduc contribuţii şi pe baze voluntare la aceste cercetări. Colectivul de cercetare beneficiază de suportul şi spiritul civic al unor cetăţeni ai oraşului care ne susţin demersurile. Culegerea de date efectivă în Alba Iulia este totuşi o operaţie dificilă,majoritatea celor vizaţi de aceste solicitări, nefamiliarizaţi încă cu rolul şi utilitatea acestor cercetări, cooperând cu greutate.

 

     În 2015, prin intermediul şcolilor şi cu o metodologie adecvată am obţinut o rată mai bună de răspunsuri faţă de 2014, ceea ce ne-a permis realizarea unui eşantion mult mai mare decât cel stabilit pentru ancheta anuală pe cetăţeni.

 

     Rezultatele cercetărilor Barometrului Comunităţii Locale sunt diseminate prin publicaţii, articole şi emisiuni în mass-media, comunicări în mediul on-line şi în social media, prezentarea raportului în Consiliul Local şi prin întâlniri directe sau interviuri cu cetăţeni ai oraşului. Impactul proiectului este măsurat prin indicatori cantitativi şi calitativi ce privesc numărul de persoane de la care s-au cules date, rata de răspuns la chestionarele adresate cetăţenilor, numărul de persoane care participă la întâlniri sau interviuri, numărul de activităţi diferite de cercetare realizate într-un an, numărul de persoane implicate în culegerea, prelucrarea şi analiza datelor, numărul şi tipul de publicaţii care reflectă proiectul, numărul  şi tipul de media (distincte) care dezbat sau menţionează rezultatele barometrului, numărul mediu de întâlniri lunare cu decidenţi locali, moduri de raportare ale consilierilor locali şi ale Primarului faţă de rezultatele Barometrului, numărul de citări/menţiuni în documente ale administraţiei publice, numărul şi tipul de proiecte, strategii şi măsuri locale care preiau rezultate ale barometrului.

 


[1] În 2014 această cifră a fost depăşită nefiind decât un criteriu minimal al colaborării între cele două entităţi.