Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Activitati în cadrul Barometrului

 

     În anul 2015, activităţile realizate în cadrul Barometrului Comunităţii Locale au fost:

 

     Ianuarie-Martie:

     1 Editarea şi tipărirea cărţii Barometrul Comunităţii Locale 2014 şi prezentarea ei în Consiliul Local;

     2 Proiectarea instrumentelor de cercetare pentru primăvara-vara 2015 (ghiduri de interviu şi chestionare);

 

     Aprilie-Septembrie:

     3 Contactarea şi realizarea interviurilor cu cei 21 de consilierii locali ai municipiului Alba Iulia(aprilie-iunie 2015);

     4 Transcrierea şi analiza primară a interviurilor cu consilierii locali;

     5 Contactarea şi realizarea a 40 de interviuri cu reprezentanţi ai firmelor din Alba Iulia;

     6 Transcrierea şi analiza primară a interviurilor cu reprezentanţi ai firmelor din Alba Iulia;

     7 Culegerea de date de la sediul a 182 de firme din Alba Iulia utilizând criterii de stratificare (zonă a oraşului, tip activitate, listă de firme în ordine alfabetică);

     8 Realizarea bazei de date în SPSS pentru introducerea datelor culese de la firme;

     9 Verificarea datelor culese de la firme pe teren şi în baza de date a Minsterului de Finanţe;

     10 Introducerea datelor culese de la firme pe teren;

     11 Prelucrarea primară a datelor culese de la firme pe teren;

     12 Redactarea şi predarea raportului intermediar pe luna septembrie;

 

     Octombrie:

     13 Proiectarea instrumentelor de cercetare pentru ancheta pe cetaţeni (luna octombrie);

     14 Transcrierea şi analiza interviurilor efectuate in vara anului 2015 cu vizitatori/turişti din Cetate (254 de interviuri);

 

     Noiembrie-Decembrie:

     15 Proiectarea anchetei de teren pe cetăţeni;

     16 Realizarea anchetei de teren pe cetăţeni;

     17 Prelucrarea primară a datelor culese de la cetăţeni;

     18 Redactarea şi predarea raportului final la BCL 2015.

 

     Pe lângă aceste activităţi directe de cercetare s-au mai realizat şi altele: activităţi de documentare ştiinţifică, coordonarea culegerii de date, instruirea operatorilor de interviu şi de anchetă, coordonarea analizei de date, centralizarea datelor şi organizarea de şedinţe de analiză a procesului de cercetare, întâlniri şi interviuri cu diverse categorii de public pentru diseminarea şi restituirea rezultatelor cercetării.