Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Prezentare

 

     Centrul de Cercetări Sociologice este o structură funcţională de cercetare înfiinţată în cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul 2002. Membrii fondatori ai CCS sunt cadre didactice din colectivele de Sociologie şi Asistenţă socială, de la alte colective ale Universităţii,  experţi din cadrul administraţiei şi ai sectorului neguvernamental.

     Obiectivul principal al Centrului de Cercetări Sociologice este de a contribui, prin realizarea de cercetări sociologice aplicate, la fundamentarea unor măsuri şi proiecte concrete ale dezvoltării socio-economice. Putem enumera, succint, câteva rezultate ale activităţii CCS.


 

 

     În anul 2002, printr-un proiect de colaborare cu firma Albalact, s-au realizat cercetări care au permis extinderea reţelei de colectare a laptelui, fapt care a avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea explozivă a agentului economic.

     Din anul 2003, s-a început seria de colaborări internaţionale, cu Universitatea Franche-Comte, Besancon, Franţa, pe tematica dezvoltării sociale şi a furnizării unor instrumente informatice pentru stimularea participării cetăţenilor în procesele administrative şi strategice de dezvoltare a comunităţilor.


     În 2004, în cadrul Strategiei Naţionale Anti - Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, printr-un proiect finanţat de Primăria municipiului Alba Iulia s-au identificat principalele zone vulnerabile („pungi de sărăcie") din Alba Iulia. În cartierul Lumea Nouă - principala zonă vulnerabilă identificată - s-au propus proiecte şi măsuri care au condus la regenerarea urbană a acestei zone (lucrări edilitare şi sociale finanţate de la bugetul local, măsuri susţinute prin proiectul european URBACT II de către Primăria Alba Iulia, proiecte finanţate de către FRDS sau U.E. şi implementate prin diverse organizaţii).

     În anul 2007, la solicitarea Centrului de Mediere Alba Iulia, s-au realizat cercetări pe cetăţeni şi membri ai corpului juridic pentru a identifica exact tipurile de activităţi care pot fi susţinute în domeniul medierii.

 

 

     Tot în anul 2007, printr-o colaborare cu Asociaţia Profesională a Judecătorilor, filiala Alba, s-au realizat investigaţii sociologice aprofundate la nivelul instanţelor judecătoreşti din judeţul Alba şi la domiciliul unor persoane din oraşele judeţului. Cercetările au avut ca scop determinarea componentelor  de imagine, a funcţionalităţilor şi disfuncţionalităţilor, nu numai pentru Justiţie la modul general, ci şi pentru principalele categorii de profesionişti care activează în acest domeniu.

     Între anii 2010-2014 CCS a avut numeroase activităţi de cercetare-dezvoltare care au contribuit la creşterea eficienţei organizaţionale a unor instituţii, la evaluarea impactului unor măsuri de dezvoltare sau la realizarea unor componente de cercetare în proiecte POSDRU sau PN II.

     Începând cu anul 2008, CCS a început o colaborare de succes, prin prisma impactului asupra calităţii vieţii locuitorilor din oraş, a dezvoltării turismului şi a creşterii notorietăţii naţionale şi internaţionale a oraşului, cu Primăria Alba Iulia, privind regenerarea urbană şi punerea în valoare a zonei istorice a oraşului. Prima serie a proiectelor de cercetare în această direcţie, din anii 2008-2010, s-a centrat pe analiza opţiunilor locuitorilor referitoare la regenerarea urbană şi a condus la realizarea Planului de marketing pentru perioada 2010-2020 a Cetăţii istorice Alba Iulia. Materialele realizate de CCS au intrat în componenţa cererilor de finanţare pentru proiectele structurale realizate de municipalitatea oraşului Alba Iulia. Succesul procesului de regenerare  şi punere în valoare a Cetăţii istorice, prin proiectele finanţate de U.E. în valoare de 150 milioane de EUR se datorează, în parte, modului cum s-au fundamentat aceste proiecte prin cercetări sociologice, realizate de CCS.

     În anul 2014, a demarat o etapă nouă în seria cercetărilor referitoare la dezvoltarea şi regenerarea urbană în Alba Iulia. Barometrul comunităţii locale - un instrument complex de cercetare şi stimulare a dezvoltării şi participării locale, realizat prin parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Municipiul Alba Iulia - este derulat de către CCS pentru perioada 2014-2017.

     Rezultatele cercetărilor realizate prin Barometrul comunităţii locale din anii 2014-2015 au fost integrate de către municipalitate în strategia de  dezvoltare şi atragere de proiecte pentru perioada 2014-2020, în dosarul de candidatură a oraşului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, şi în alte măsuri  de dezvoltare adoptate sau propuse spre adoptare de către Consiliul Local.

     Colaborarea cu autorităţile, instituţiile locale şi regionale a condus la realizarea de proiecte şi strategii de dezvoltare fundamentate, monitorizate şi ameliorate prin cercetări sociologice. CCS are proiecte şi parteneriate active cu Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, Direcţia Regională de Statistică Alba, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ADR Centru, ONG-uri, firme, asociaţii, fundaţii  şi instanţe mass-media, interesate în dezvoltarea socio-economică pe bază de proiecte.

     CCS are ca obiectiv, nu numai implicarea în proiecte de sociologie aplicată, ci şi în cele de cercetare fundamentală. Alături de Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială, CCS a participat la activităţile unui proiect internaţional de succes finanţat prin FP6, CAENTI. A avut şi are un rol activ în reţeaua internaţională de cercetare-acţiune ENTI. Are colaborări pe proiecte de cercetare şi publicaţii cu  membri ai unor universităţi, institute de cercetare şi asociaţii profesionale prestigioase în domeniul cercetării sociologice. Membrii CCS, cadre didactice ale universităţii şi colaboratori din afara acesteia, au fost şi sunt implicaţi în  alte proiecte de cercetare şi dezvoltare a comunităţilor locale. CCS susţine o mare parte a activităţii de cercetare şi publicare a Departamentului de Ştiinţe Sociale a Universităţii. Conferinţa cu participare internaţională, „Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială" Alba Iulia, este realizată prin parteneriat cu CCS.

     CCS are ca obiectiv şi furnizarea unui suport ştiinţific specific pentru strategiile şi politicile universitare. Începând cu anul 2008 s-au realizat ample investigaţii sociologice asupra studenţilor, elevilor şi părinţilor, a firmelor şi instituţiilor, precum şi a cadrelor didactice universitare şi preuniversitare în ceea ce priveşte imaginea şi atitudinile faţă de Universitate.

     În viitor, CCS îşi propune să continue cercetările de sociologie aplicată în sfera dezvoltării locale şi să participe la proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare, în parteneriat cu alte centre şi institute de cercetare academice şi universitare, dar şi cu firme şi entităţi publice implicate activ în  sfera inovării sociale prin integrarea tehnologiilor de vârf.

Director,

Conf.univ.dr. Lucian Marina