Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Membri

 

 

MEMBRII AI DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE SOCIALE

Numele şi prenumele

Titlul ştiinţific/funcţia

Domeniul de competenţă

Colectivul de cercetare

Pascaru Mihai

Dr.

Sociologia comunităţilor

1

Marina Lucian

Dr.

Director CCS

Metodologia cercetării;

Dezvoltare socială

1

Millea Vlad

Dr.

Şef colectiv 1

Sociologia educaţiei; Sociologia modului de trai

1

Buţiu Călina

Dr.

Şef colectiv 2

Elaborarea proiectelor de asistenţă socială

2

Talpaş Petronela

Dr.

Asistenţa şi protecţia familiei

2

Stefani Claudiu

Dr.

Asistenţa în sfera delincvenţei

2

Bara Angela

Dr.

Asistenţa socială a familiei

2

Tomuş Alin Şef colectiv 3 Metodologia cercetării şi Sociologie politică 3

 

 

 

ALŢI MEMBRI

Rîşteiu Mircea

Dr.

Inginerie

1

Şcheau Ioan

Dr.

Comunicare

3

Muntean Andreea

Dr.

Marketing

1

Moldovan Nicuşor

City Manager Primăria Alba Iulia

Ştiinţe Politice; Comunicare

3

Mucea Bogdan

masterand

Metodologia cercetării

1

Ignat Eugenia

Sociolog,

ISJ Alba

Comunicare

3