Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Proiecte de cercetare


anul 2015 - Barometrul Comunităţii Locale 2015
 
anul 2014 - Barometrul Comunităţii Locale 2014
 
anul 2011 - Evaluarea nevoilor sociale din zona AIDA
 

anul 2010 - Analiza diagnostic a utilizării resurselor umane din Primăria Alba Iulia. Metodologia de eficientizare a utilizării resurselor umane

 
anul 2009 - Studiul calitativ şi constituirea Planului de marketing al Cetăţii istorice Alba Iulia
 
anul 2008 - Studiu privind opţiunile locuitorilor din Alba Iulia asupra promovării turistice a Cetăţii Alba Iulia
 
anul 2007 - Cercetare sociologică privind imaginea justiţiei în judeţul Alba
 
anul 2007 - Impactul serviciilor de mediere şi gradul de conştientizare a justiţiabililor privind alternativa oferită de actualul sistem juridic
 
anul 2006 - Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz în judeţul Alba - o cercetare calitativistă
 
anul 2005 - Ghidul social al judeţului Alba
 
anul 2004 - Diagnoza problemelor sociale din Alba Iulia
 
anul 2003 - Valorizarea rezultatelor obţinute în proiectul "Eugenia". Dicţionar francez-român pentru programul PRAGMA şi glosar francez-român pentru conceptele şi instrumentele fundamentale ale metodologiei Catalyse
 
anul 2002 - Albalact - Integrator al dezvoltării rurale
 

 
 

Barometrul Comunităţii Locale 2015

[ SUS ]

Beneficiar:

 • Primăria Alba Iulia în cadrul protocolului de colaborare Barometrul comunităţii locale 2014-2017 cu Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului:

 • Analiza periodică complexă a raportărilor faţă de dezvoltarea urbană, a participării publicului în proiectele de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia, precum şi stimularea implicării civice şi a consultării cetăţenilor prin activităţi de cercetare, diseminare şi restituire a rezultatelor.

Rezultate:

 • Bază de date interviuri cu consilierii locali din Alba Iulia;
 • Bază de date anchetă pe cetăţeni;
 • Bază de date anchetă şi interviuri cu reprezentanţi ai firmelor din piaţa locală;
 • Bază de date interviuri cu turişti şi vizitatori ai Cetăţii;
 • Bază de date anchetă pe cetăţeni şi elevi;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (analiza şi sinteza poziţionării consilierilor faţă de dezvoltarea locală, evaluarea Cetăţii istorice de către turişti şi vizitatori, analiza raportării reprezentanţilor firmelor faţă de oportunităţile şi proiectele locale, analiza participării locuitorilor în proiecte de dezvoltare), concluzii, anexe;
 • Publicarea şi diseminarea cărţii „Barometrul comunităţii locale. Municipiul Alba Iulia 2015", coordonatori Lucian Marina şi Mihai Pascaru;
 • Restituirea rezultatelor cercetării în întâlniri publice cu reprezentanţi ai şcolilor şi ai altor organizaţii;
 • Restituirea rezultatelor cercetării către tineri (elevi, studenţi şi masteranzi);
 • Restituirea rezultatelor cercetării în C.L Alba Iulia;
 • Diseminarea prin mass-media a rezultatelor cercetării.

Director proiect:

Lucian Marina


 
 

 

Barometrul Comunităţii Locale 2014


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Primăria Alba Iulia în cadrul protocolului de colaborare Barometrul comunităţii locale 2014-2017 cu Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului:

 • Analiza periodică complexă a raportărilor faţă de dezvoltarea urbană, a participării publicului în proiectele de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia, precum şi stimularea implicării civice şi a consultării cetăţenilor prin activităţi de cercetare, diseminare şi restituire a rezultatelor.

Rezultate:

 • Bază de date anchetă pe cetăţeni;
 • Bază de date anchetă pe elevii de liceu din Alba Iulia;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (analiza raportării locuitorilor faţă de proiectele de dezvoltare implementate, evaluarea direcţiilor de dezvoltare şi a proiectelor/programelor prioritare pentru cetăţeni, analiza satisfacţiilor şi nevoilor locuitorilor faţă de serviciile Primăriei), concluzii, anexe.
 • Publicarea şi diseminarea cărţii „Barometrul comunităţii locale. Municipiul Alba Iulia 2014", coordonatori Lucian Marina şi Mihai Pascaru.
 • Restituirea rezultatelor cercetării în C.L Alba Iulia.
 • Diseminarea prin mass-media a rezultatelor cercetării.

Director proiect:

Lucian Marina
 
 

 

Evaluarea nevoilor sociale din zona AIDA


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

Obiectivul general al proiectului:

 • Evaluarea nevoilor sociale (inclusiv propunerea de servicii sociale) în localităţile componente ale AIDA.

Rezultate:

Baza de date cu fişele localităţilor componente;

 • Baza de date rezultată din ancheta de teren cu persoanele interesate în dezvoltarea socială a localităţilor componente ale AIDA;
 • Antrenarea studenţilor în activităţile de analiză şi interpretare a datelor în cadrul practicii de specialitate de la Asistenţă Socială şi Sociologie;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: etapele cercetării, rezultate analitice la nivelul unităţilor administrative ale AIDA, recomandări de servicii sociale aplicate nevoilor identificate, concluzii, anexe.

Director proiect:

Lucian Marina


 

Analiza diagnostic a utilizării resurselor umane din Primăria Alba Iulia. Metodologia de eficientizare a utilizării resurselor umane


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Primăria Alba Iulia în cadrul proiectului „Centrul de Competenţe şi Resurse Profesionale pentru Administraţia Publică Locală a Municipiului Alba Iulia", PODCA.

Obiectivul general al proiectului:

 • Analiza diagnostic a utilizării resurselor umane din Primăria Alba Iulia în conformitate cu nevoile populaţiei, ale operatorilor economici şi ale instituţiilor implicate în activitatea Primăriei şi proiectarea Metodologiei de eficientizare a utilizării Resurselor Umane.

Rezultate:

 • Baza de date de anchetă (funcţionari ai Primăriei, cetăţeni, agenţi economici şi instituţii);
 • Baza de date a interviurilor cu şefii de serviciu din Primărie;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (analiza diagnostic a utilizării resurselor umane, evaluarea nevoilor interne, analiza nevoilor beneficiarilor de servicii ), metodologia de eficientizare a resurselor umane, concluzii, anexe.

Director proiect:

Lucian Marina

 
 

Studiul calitativ şi constituirea Planului de marketing al Cetăţii istorice Alba Iulia


[ SUS ]

Beneficiar:

 • C.L. Alba Iulia

Obiectivul general al proiectului:

 • Constituirea Planului de Marketing al Cetăţii istorice prin valorificarea unui studiu precedent asupra opţiunii locuitorilor, analiza diagnostic a pieţei turistice şi validarea opţiunilor de dezvoltare de către lideri locali.

Rezultate:

 • Restituirea rezultatelor studiului opţiunii locuitorilor privind promovarea turistică a Cetăţii Vauban şi validarea opţiunii locuitorilor de către liderii locali;
 • Realizarea Planului de marketing a Cetăţii istorice;
 • Realizarea unui raport de cercetare care să cuprindă elementele de fundamentare ale Planului de marketing şi Planul de marketing.

Director proiect:

Lucian Marina


 

Studiu privind opţiunile locuitorilor din Alba Iulia asupra promovării turistice a Cetăţii Alba Iulia


[ SUS ]

Beneficiar:

 • C.L. Alba Iulia

Obiectivul general al proiectului:

 • Cunoaşterea opţiunilor cetăţenilor din Alba Iulia în ceea ce priveşte dezvoltarea unor obiective complexe în cadrul Cetăţii Vauban şi formularea de recomandări pentru Planul de marketing al Cetăţii.

Rezultate:

 • Baza de date a anchetei de teren;
 • Antrenarea studenţilor în activităţile de analiză şi interpretare a datelor în cadrul practicii de specialitate de la Sociologie;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (analiza diagnostic a pieţei turistice, analiza opţiunilor locuitorilor), concluzii, anexe;
 • Consultarea cetăţenilor în privinţa proiectelor prioritare şi cuprinderea opţiunilor în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Alba Iulia 2009-2015.

Director proiect:

Lucian Marina

 
 

Cercetare sociologică privind imaginea justiţiei în judeţul Alba


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Asociaţia Profesională a Judecătorilor Alba, în cadrul proiectului PHARE: „Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi profesionale a judecătorilor de a implementa reforma în justiţie la nivelul judeţului Alba".

Obiectivul general al proiectului:

 • Evaluarea componentelor principale ale imaginii justiţiei din Alba, determinarea aprecierilor cetăţenilor asupra instanţelor judecătoreşti din judeţ şi în speţă asupra judecătorilor şi identificarea factorilor care pot influenţa imaginea şi încrederea cetăţenilor în actul de judecată.

Rezultate:

 • Baza de date a anchetei de teren aplicată justiţiabililor la sediile Judecătoriilor din judeţul Alba şi a tribunalului Alba;
 • Baza de date a anchetei de teren aplicată persoanelor adulte din judeţ la domiciliul acestora;
 • Antrenarea studenţilor în activităţile de analiză şi interpretare a datelor în cadrul practicii de specialitate de la Sociologie;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (motive ale venirii în instanţă, gradul de mulţumire faţă de serviciile instanţelor, încrederea în instanţele judecătoreşti locale, imaginea instanţelor judecătoreşti din România, canale de culegere a informaţiilor despre activitatea instanţelor judecătoreşti la nivelul opiniei publice, factorii care influenţează încrederea în instanţele judecătoreşti locale, factorii care influenţează imaginea despre funcţionarea instanţelor judecătoreşti, opinia publicului local despre acţiunile ce pot îmbunătăţi funcţionarea instanţelor), recomandări (pentru o strategie de imagine), anexe.

Director proiect:

Lucian Marina

 

 

Impactul serviciilor de mediere şi gradul de conştientizare a justiţiabililor privind alternativa oferită de actualul sistem juridic


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Centrul de Mediere Alba, în cadrul proiectului PHARE: „Infiinţarea Centrului de Mediere Alba-instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor".

Obiectivul general al proiectului:

 • Identificarea componentelor principale ale impactului serviciilor de mediere în justiţia din Alba, determinarea aprecierilor cetăţenilor asupra serviciilor de mediere şi în speţă asupra mediatorului şi identificarea factorilor care pot influenţa imaginea cetăţenilor asupra medierii.

Rezultate:

 • Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor medierii oferite de Centrul de Mediere Alba;
 • Baza de date a anchetei de teren realizată la sediile a 4 Judecătorii (Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Câmpeni);
 • Baza de date a anchetei de teren aplicată aplicat persoanelor adulte din judeţ alese aleator din 5 oraşe şi 15 comune din judeţul Alba;
 • Baza de date a anchetei de teren aplicată aplicat avocaţilor de la Baroul Alba Iulia;
 • Antrenarea studenţilor în activităţile de analiză şi interpretare a datelor în cadrul practicii de specialitate de la Sociologie şi Administraţie Publică;
 • Realizarea unui raport de cercetare care a cuprins capitolele: descrierea cercetării, metodologia, rezultate ale cercetării (gradul de cunoaştere a serviciilor de mediere de către justiţiabili, interesul manifest al justiţiabililor faţă de serviciile de mediere, imaginea asupra serviciilor de mediere, imaginea asupra mediatorului, optimismul manifestat faţă de serviciile de mediere, predictori ai gradului de cunoaştere a medierii, predictori ai nevoii de a cunoaşte mai multe despre serviciile de mediere, factorii care influenţează imaginea asupra serviciilor de mediere, factorii care influenţează imaginea asupra mediatorului, opinia justiţiabililor despre acţiunile ce pot creşte impactul şi notorietatea serviciilor de mediere), concluzii, anexe.

Director proiect:

Lucian Marina


 
 

Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz în judeţul Alba - o cercetare calitativistă


[ SUS ]

Beneficiar:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în cadrul unui Grant CNCSIS

Obiectivul general al proiectului:

 • Evaluarea modului în care funcţionează şi sunt percepute parteneriatele şcoală - familie -comunitate, elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a acestor parteneriate şi implementarea lor la nivelul unor instituţii de învăţământ.

Rezultate:

 • Relevarea modului în care se derulează interacţiunea dintre şcoală, familie şi comunitate precum şi a atitudinilor actorilor sociali implicaţi faţă de existenţa / posibilitatea implementării unui parteneriat;
 • Elaborarea, în urma analizei datelor calitative şi cantitative colectate, a unei strategii de construire a parteneriatelor şcoală - familie - comunitate la nivelul şcolilor generale şi al liceelor;
 • Implementarea, la nivelul a două şcoli generale şi două licee, a parteneriatelor şcoală -familie - comunitate, utilizând datele rezultate din cercetările realizate în cadrul proiectului şi pe cele existente la nivelul comunităţii ştiinţifice;
 • Diseminarea rezultatelor cercetării prin elaborarea şi publicarea rapoartelor de cercetare de la finele fiecărei etape a grantului (două cărţi publicate în editura Institutul European)
 • Elaborarea de broşuri adresate profesorilor respectiv părinţilor având ca scop ghidarea şi susţinerea constituirii parteneriatelor şcoală - familie - comunitate.

Director proiect:

Mircea Agabrian


 
 

Ghidul social al judeţului Alba


[ SUS ]

Beneficiar:

 • C.J. ALBA

Obiectivul general al proiectului:

 • Determinarea ofertei de servicii sociale oferite de organizaţiile private şi publice de pe raza judeţului Alba şi evaluarea măsurii în care acestea satisfac nevoile existente de servicii sociale.

Rezultate:

 • Identificarea ofertanţilor publici şi privaţi de servicii sociale;
 • Identificarea tipurilor de servicii sociale oferite şi a tipurilor de beneficiari de servicii sociale;
 • Descrierea sectorului public şi privat de ofertanţi de servicii sociale;
 • Realizarea Ghidului social al judeţului Alba şi diseminarea acestuia în rândul organizaţiilor şi instituţiilor din judeţ.

Director proiect:

Claudiu Ştefani


 
 

 

Diagnoza problemelor sociale din Alba Iulia


[ SUS ]

Beneficiar:

 • C.L. Alba Iulia

Obiectivul general al proiectului:

 • Determinarea principalelor probleme sociale ale municipiului Alba Iulia şi formularea de propuneri de dezvoltare a unor componente noi de servicii sociale şi instrumente pentru furnizorii de servicii sociale.

Rezultate:

 • Bază de date cu responsabilităţile din zona socială şi a pieţei muncii;
 • Baza de date a anchetei de teren;
 • Baza de date cu interviurile semidirective;
 • Antrenarea studenţilor în activităţile de analiză şi interpretare a datelor în cadrul practicii de specialitate de la Asistenţă socială şi Sociologie;
 • Raport de cercetare cu următoarele capitole: metodologia, diagnoza sociala, diagnoza sărăciei extreme, probleme sociale în municipiul Alba Iulia, recomandări, propuneri de servicii sociale, propuneri de instrumente pentru profesioniştii din domeniul social, realizarea hărţii spaţiale (străzi) a sărăciei din municipiu, concluzii, anexe;
 • Instrumente de lucru pentru practicienii din domeniul sociale: set de indicatori de diagnoză a gradului de vulnerabilitate socio-ocupaţională; realizarea hărţii sărăciei extreme; formulare de analiză şi sinteză în diagnoza problemelor pentru serviciul public de asistenţă socială şi serviciile sociale.

Director proiect:

Lucian Marina


 

 

 

Valorizarea rezultatelor obţinute în proiectul "Eugenia". Dicţionar francez-român pentru programul PRAGMA şi glosar francez-român pentru conceptele şi instrumentele fundamentale ale metodologiei Catalyse


[ SUS ]

 Beneficiar:

 • Univ. Franche-Comte, Besancon, Franţa

Obiectivul general al proiectului:

 • Sinteza achiziţiilor teoretice şi metodologice din proiectul FEDER-PHARE derulat la nivel european sub acronimul EUGENIA, în perioada 2000-2002 şi validarea metodologiei Catalyse.

Rezultate:

 • Identificarea elementelor comune ale diferitelor rezultate obţinute în Ungaria, Belgia, Franta şi România într-un studiu de sinteză cu formularea unor direcţii de continuare a cercetărilor;
 • Validarea unor componente relevante ale metodologiei Catalyse;
 • Realizarea de versiuni în limba română pentru principalele softuri şi instrumente specifice metodologiei Catalyse.

Director proiect:

Mihai Pascaru


 

 

 

Albalact - Integrator al dezvoltării rurale


[ SUS ]

Beneficiar:

 • S.C. Duch Dair Support Romania

Obiectivul general al proiectului:

 • Identificarea şanselor de valorificare prin procesare a producţiei de lapte din zona Munţilor Apuseni si alte localităţi din judeţul Alba într-un sistem de dezvoltare integrată în care procesatorul (Albalact Alba Iulia) sa fie principalul factor dinamizator.

Rezultate:

 • Baza de date a anchetei de teren;
 • Baza de date cu interviurile semidirective;
 • Identificarea principalelor reprezentări ale locuitorilor din zona aflată în atenţie cu privire la modul actual de organizare a creşterii animalelor şi cu privire la eventualitatea muncii prin asociere;
 • Identificarea opiniilor cu privire la propunerile procesatorului;

Director proiect: Mircea Agabrian